Sedan den första Januari 2015 har jag börjat på en ny databas då den gamla innehöll över 280000 unika poster insamlade under 12 år, det var dags att börja på ny kula.
Förut stödde systemet olika användare men numera är detta mitt eget projekt.
När jag och min arbetskollega började med wardriving var inte wifi eller trådlösa nätverk var mans egendom utan något som bara den teknikintresserade eller företag använde för datakommunikation i högst begränsad omfattning. I Nossebro kunde man på under 2002 kanske hitta 20st trådlösa nätverk. Idag hittar man utan problem över 200 nätverk. I början var andelen krypterade nätverk försvinnande liten och när andelen krypterade nät började öka under mitten av 2000-talet har det varit intressant att följa utvecklingen. Fortfarande hittar man okrypterade privata nätverk därute även det idag inte är många så räcker det med ett för att dom som utnyttjar dessa i mörka avsikter skall klara sig. Det är idag inga större svårigheter attknäcka ett WPA-krytperat nätverk heller, men man behöver ju inte skänka bort sitt nätverk till någon annan.
I nuvarande version laddas nya data upp löpande via en mobil dataanslutning från en RaspberryPi.